StarSharks

Pagrarango

~

Sirkulasyon ng SEA

~

Hindi nakuha na SEA

~

Natitirang SEA (Attenuation Coefficient:~)

Coefficient Table sa Puntos ng Ranggo

Koepisyent ng Produksyon:~

Puntos sa Pagranggo

Ranking Point Coefficient

Halaga ng Enerhiya ng Pating Bawat Labanan

Inaasahang SEA bawat Labanan

1000-139911
sea

~

1400-15994.22
sea

~

1600-219913.23
sea

~

2200-2799374
sea

~

2800-339977.84
sea

~

3400-163.44
sea

~

Gatimpala sa PVP:

icon_sss

-

Kabuuang bilang ng mga season na iginawad:

-

season

Gantimpala sa Referral

icon_sss

-

Kabuuang bilang ng mga season na iginawad:

-

season

Mga Ranggo ng PvP

Ang aking ranggo

-

Suriin ang kasalukuyang ranggo

icon_battle
Mga laban

-

 beses

icon_win
Panalo

-

 beses

Bonus Pool

icon_sss

-

season

-

Lottery countdown

Mga Ranggo ng Referral

Ang aking ranggo

-

Suriin ang kasalukuyang ranggo

icon_battle
Referrals

-

 Mga tao

icon_win
Puntos

-

Bonus Pool

icon_sss

-

season

-

Lottery countdown

Listahan ng ranggo sa PVP

Ranggo

ID

Gantimpala

Hindi makita ang data ng lugar ng pagrarango.

Listahan ng ranggo sa referral

Ranggo

ID

Puntos

Gantimpala

Hindi makita ang data ng lugar ng pagrarango.