StarSharks

Xếp hạng

~

SEA in Circulation

~

Unclaimed SEA

~

Remaining SEA (Attenuation Coefficient:~)

Ranking Point Coefficient Table

Production Coefficient:~

Ranking Points

Ranking Point Coefficient

Shark Energy Cost Per Battle

Expected SEA per Battle

1000-139911
sea

~

1400-15994.22
sea

~

1600-219913.23
sea

~

2200-2799374
sea

~

2800-339977.84
sea

~

3400-163.44
sea

~

Phần thưởng PVP:

icon_sss

-

Tổng số mùa giải được trao:

-

Mùa

Phần thưởng giới thiệu

icon_sss

-

Tổng số mùa giải được trao:

-

Mùa

Xếp hạng PvP

Xếp hạng của tôi

-

Kiểm tra thứ hạng hiện tại

icon_battle
Trận đấu

-

 Thời gian

icon_win
Thắng

-

 Thời gian

Pool tiền thưởng

icon_sss

-

Mùa

-

Thời gian đếm ngược xổ số

Xếp hạng giới thiệu

Xếp hạng của tôi

-

Kiểm tra thứ hạng hiện tại

icon_battle
Giới thiệu

-

 Mọi người

icon_win
Điểm

-

Pool tiền thưởng

icon_sss

-

Mùa

-

Thời gian đếm ngược xổ số

Danh sách xếp hạng PvP

Xếp hạng

ID

Phần thưởng

Dữ liệu xếp hạng không được tìm thấy.

Danh sách xếp hạng giới thiệu

Xếp hạng

ID

Điểm

Phần thưởng

Dữ liệu xếp hạng không được tìm thấy.

logo

©2022 STARSHARKS. Đã đăng ký Bản quyền

iconiconiconicon

©2022 STARSHARKS. Đã đăng ký Bản quyền

Liên hệ với chúng tôiPhản hồi