StarSharks

Staking

Staking

Stake $SSS sẽ kiếm được một phần phí nền tảng và trao quyền bỏ phiếu cho những người Stake dựa trên số lượng veSSS mà họ đã Stake.

Tổng giá trị $SSS

~

Tổng giá trị veSSS

~

Trung bình giao dịch định kỳ

~ Năm

Bỏ phiếu
~VP
loading...
Theo dõi phần thưởng
BNB
sss
sea
Phần thưởng staking của ngày hôm nay~~~
Phần thưởng staking của ngày hôm qua~~~
Phần thưởng staking trung bình hàng ngày~~~
Phần thưởng staking trung bình hàng năm trên mỗi veSSS~~~

Stake $SSS

Tài khoản của tôi:

sss

0

0%

vAPR

Thời gian khóa

$SSS

Tối đa

veSSS

0~%

Claim phần thưởng của tôi
BNB

~

sss

~

sea

~

Staking của tôi

$SSS Staked

~

veSSS Tương đương

~

Tổng số 0 giao dịch

Ngày bị khóaNgày mở khóaThời gian khóa$SSSveSSSTrạng thái
Không Data