StarSharks

PVP & Giới thiệuGrand Prix

Grand Prix Rank

Xếp hạng của tôi

-

Kiểm tra thứ hạng hiện tại

icon_battle
Trận đấu

-

 Thời gian

icon_win
Thắng

-

 Thời gian

Giải thưởng trong mùa giải này

Honor point

-

Pool tiền thưởng

Honor point

-

Xếp hạng

ID

Điểm

Phần thưởng

Dữ liệu xếp hạng không được tìm thấy.